Onderwijs : Alles om studenten te helpen slagen

De Gemeenschappelijke documentatiedienst (SCD) heeft een uitgebreid opleidingsaanbod waarbij studenten van het formuleren van een idee tot de uitvoering ervan vertrouwd worden gemaakt met verschillende informatievaardigheden die onontbeerlijk zijn voor het behalen van een diploma.

Pedagogische partner

De universitaire bibliotheken en het learning center hebben hun opleidingsaanbod de voorbije jaren grondig uitgebouwd en verfijnd.

Samen met de verschillende pedagogische groepen biedt het opleidingsteam nu een uitgebreid traject aan waarmee studenten van alle niveaus hun basis- en informatiekennis kunnen uitbreiden.

Het aanbod is rijk en van hoge kwaliteit en is zowel gericht op bachelor- als masterstudenten. De verschillende opleidingen kunnen ter plekke worden gevolgd of vanop afstand. Ze zijn opgenomen in het studiepakket van elke student en zijn gekoppeld aan een certificaat.

Ioké, het platform voor examenleerstof en pedagogische hulpmiddelen

Met Ioké kunnen studenten alle examenleerstof van de voorbije jaren bekijken en dat voor de meerderheid van de vakken die op de campus Cité scientifique gegeven worden. Daarnaast hebben studenten ook vrije toegang tot lesmodules, oefeningen, video's en virtuele practica die de geziene leerstof verder uitdiepen.

Het is de bedoeling dat Ioké in de toekomst uitgebreid wordt naar andere opleidingen van de universiteit van Lille, zodat nog meer studenten van deze massaal geloofde dienst kunnen genieten.

 

 

Informatievaardigheden: essentieel om te slagen

Het is belangrijk dat studenten zelfstandig betrouwbare informatie van goede kwaliteit kunnen opzoeken, kritisch kunnen nadenken, de gevolgen begrijpen van plagiaat en een bibliografie volgens de internationale normen kunnen opstellen, zowel vanuit hun rol als student als hun rol als burger.

De SCD heeft hierbij een overkoepelende rol en begeleidt studenten aan de universiteit van Lille om de nodige informatievaardigheden verwerven.

Deze vaardigheden zijn namelijk essentieel om correct informatie te verzamelen, maar helpen studenten ook bij hun besluitname en communicatie doordat ze zich sneller een oordeel leren vormen.

Van differentiatie tot innovatieve pedagogie

Het opleidingsteam zet in op differentiatie, zodat zowel bachelor- en masterstudenten als promovendi van het aanbod kunnen genieten.

Doordat de opleidingen deel uitmaken van het studiepakket en zo afgestemd zijn op de leerstof die aan bod komt, kunnen studenten uit alle richtingen de nodige informatievaardigheden verwerven en zowel in de bibliotheken als online informatie opzoeken.

Speciaal voor de bachelorstudenten heeft de SCD speelse leervormen ontworpen, zoals de Serious game. Bij deze spelletjes kruipen de studenten in de huid van een fictief personage en verkennen ze de ruimten en verschillende diensten van de bibliotheken. Deze Serious games leren studenten niet alleen de nodige onderzoeks- en informatievaardigheden aan, maar bevorderen ook hun integratie in de universiteit.

Sinds 2020 biedt de dienst ook de onderwijseenheid 'Integratie' aan, waarbij studenten uit de eerste bachelor kennismaken met verschillende informatievaardigheden langsheen video's en quizzen.

Aangepaste lokalen voor pedagogische en digitale toepassingen

De SCD stelt innovatieve lesruimten ter beschikking van zijn docenten zodat ze hun lespraktijk kunnen diversifiëren.

Ze zijn aanwezig in elke bibliotheek van de universiteit en in het learning center en dankzij hun verstelbare inrichting zijn ze zowel voor coworking als experimenten en innovatieve en/of beproefde lesmethoden geschikt.

14286

studenten opgeleid in 2017

1215

lesuren in 2017

61

docenten aan de SCD