Strategie: zes dynamische pijlers

De Gemeenschappelijke communicatiedienst (SCD) bouwt voor zijn strategie voort op het onderzoeks- en onderwijspotentieel van de universiteit van Lille en de grote uitdagingen waarvoor deze zich inzet. De dienst doet er alles aan om zijn gebruikers optimaal te helpen en dat met een open mentaliteit die betrokkenheid centraal stelt en het delen van kennis stimuleert. De SCD is dan ook een spilfiguur binnen het universitaire netwerk Lille Nord-Europe.

In het hart van de campussen

De universiteit telt op heden vier bibliotheken die ze onderbrengt op al even veel campussen: het LILLIAD Learning center Innovation (campus 'Cité scientifique'), de bibliotheek voor rechts- en bedrijfswetenschappen (campus 'Moulins-Ronchin'), de bibliotheek voor sociale en menswetenschappen (campus Pont-de-Bois) en de bibliotheek voor gezondheidswetenschappen (campus 'Santé'). Deze bibliotheken zijn allemaal recent gebouwd of worden momenteel gerenoveerd.

De bibliotheek voor sociale en menswetenschappen zou tegen 2024 helemaal gerenoveerd moeten zijn. Ten slotte kan de universiteit ook rekenen op een uitgebreid netwerk aan partneruniversiteiten die haar eigen collecties aanvullen.

Lees meer

 

Toegankelijk en kwaliteitsvol onthaal

Toen de Franse overheid het plan 'Bibliothèques ouvertes +' stemde met als doel de Franse bibliotheken langer open te houden en de kwaliteit van het onthaal te verbeteren, sloegen de universiteit van Lille en Sciences Po Lille de handen in elkaar. Het resultaat is een ambitieus tienjarenplan op stedelijk niveau dat de toegankelijkheid van de bibliotheken wil verbeteren, zonder de kwaliteit van de dienstverlening en de slaagkansen van studenten in het gedrang te brengen.

Lees meer

Kwaliteitsvolle collecties

Als onderdeel van het universitaire netwerk Lille Nord-Europe waakt de universiteit van Lille over de kwaliteit van haar collecties en stelt ze alles in het werk om diensten aan te bieden die een echte meerwaarde bieden. Ze hanteert een ambitieus documentatiebeleid dat zich onder meer uit in de vorm van nauwkeurig samengestelde collecties en collecties die van de Franse overheid het kwaliteitslabel 'CollEx' hebben ontvangen.

Als partner die studenten helpt slagen, vindt de SCD het bovendien belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. Daarom voert de dienst een ambitieus beleid waarbij hij heel wat syllabi ter beschikking van de studenten stelt.

Lees meer

Facilitator van onderwijs

In nauwe samenwerking met de verschillende faculteiten en de groep Innovatieve Pedagogie zet de SCD in het kader van de globale strategie van de universiteit van Lille maximaal in op onderwijs. Zowel bachelor- en masterstudenten als promovendi kunnen op alle campussen genieten van een rijk, uitgebreid en innovatief aanbod.

Lees meer

Begeleiding bij onderzoek

De SCD ontwikkelt en biedt diensten van zeer hoog niveau aan om onderzoek te stimuleren en onderzoekers en promovendi zo goed mogelijk te begeleiden. Op deze manier wil de dienst inspelen op de almaar veranderende onderzoekstechnieken en wetenschappelijke communicatiemodellen.

In nauwe samenwerking met de groep Onderzoek begeleidt de SCD promovendi, geeft hij wetenschappelijke resultaten meer zichtbaarheid, stimuleert hij de aanmaak van gestructureerde, digitale corpora en ijvert hij voor het creëren van een lokaal plan dat het streven naar een open wetenschap mogelijk moet maken, zoals beschreven in het Franse nationale plan voor een open wetenschap dat in de zomer van 2018 gelanceerd werd.

Lees meer

Kennis delen in al zijn vormen

Uniek aan de SCD is dat de dienst niet alleen kennis documenteert, maar ook actief deelt met het publiek en dat in verschillende vormen. Hij hanteert een ambitieus evenement- en cultuurbeleid op alle vier de campussen en werkt hierbij nauw samen met de groepen Onderzoek en Cultuur van de universiteit.

Lees meer