Onderzoek stimuleren: van concept tot het verspreiden van de resultaten

De afdeling Diensten voor onderzoek en onderzoekers staat de wetenschappelijke gemeenschap van het ontwerp van een project tot het verspreiden van de resultaten bij.

Ijveren voor een open wetenschap

Het open archief van de universiteit LillOA en het HAL-portaal, vrij toegankelijke tijdschriften, ondersteuning voor ANR- en H2020-projecten, hulp bij het verzamelen en delen van onderzoeksgegevens ... De SCD ijvert voor een open wetenschap en organiseert hiervoor verschillende sensibiliseringscampagnes: de Fabriek van de open wetenschap, WillO ... Bovendien investeert de dienst veel in zijn netwerken.

Focus op projectbegeleiding

Onderzoekers bijstaan bij de publicatie van hun werk

De SCD is een belangrijke speler die het publicatiebeleid aan de universiteit van Lille mee helpt vormgeven en beslist over de tijdschriften die worden gepubliceerd. Samen met de groep Herwaardering van onderzoek begeleidt de dienst het redactiepersoneel bij het bekendmaken en verspreiden van hun tijdschriften en helpt hij bij de digitalisering ervan achteraf. Daarnaast helpt de SCD onderzoekers kwaadwillige redacties herkennen en bieden ze voldoende steun bij de financiële vraagstukken die gepaard gaan met een publicatie.

Nieuwe technieken uitproberen

Samen met verschillende onderzoeksprojecten probeert de SCD voortdurend nieuwe technieken uit die corpora (samenwerking met het INA...) en bibliografische gegevens toegankelijker moeten maken (begeleiding bij het uitwerken van systematische tijdschriften, testen met de gegevens van theses.fr...) en waarmee teksten en gegevens kunnen worden geanalyseerd. Daarnaast sensibiliseert de dienst onderzoekers en leidt hij hen binnen deze technieken op, door onder meer nationale experts uit te nodigen.

Een uitgebreid publicatieaanbod

Het ANRT en de bibliotheken werken nauw samen om een uniek publicatieaanbod aan te bieden waarmee onderzoekers hun proefschrift via verschillende kanalen kunnen verspreiden: hun onderzoek wordt verspreid via het online platform Pépite van de universiteit van Lille, wordt achteraf gedigitaliseerd en wordt gedrukt vóór hun verdediging. Daarnaast kunnen promovendi ook gebruikmaken van de dienst Thèse à la carte, waarbij hun proefschrift in boekvorm wordt verspreid.

Grotere zichtbaarheid van de wetenschappelijke resultaten

De SCD ijvert voor een meer toegankelijke wetenschap en dat betekent dus ook dat de dienst streeft naar een gezond ecosysteem dat onderzoekers en hun resultaten meer zichtbaarheid biedt. Samen met de groep Herwaardering van onderzoek en het universitaire ziekenhuis van Lille, neemt de dienst bijvoorbeeld deel aan het programma van het platform Lillometrics. Hij volgt de manier waarop naar onderzoekers verwezen wordt op, ziet erop toe dat ze in referentiegids van de universiteit worden opgenomen en biedt hierbij ook de nodige begeleiding.  

Lees meer

Sterke aanwezigheid in nationale en internationale netwerken

Het team van de SCD is nauw betrokken bij de verschillende nationale en internationale netwerken die ijveren voor een open wetenschap en verschillende onderzoeksdiensten aanbieden. Zo is de dienst vicevoorzitter bij LIBER, zetelt hij in de onderzoekscommissie van de ABDU, neemt hij actief deel aan de Comité pour la Science ouverte, is hij lid van de GTSO de Couperin, is hij geassocieerd lid van Open Aire en GIS CollEx-Persée, zetelt hij in het uitvoerend comité van ORCID France...

Lees meer

Digitalisering

Het Nationale atelier voor de reproductie van proefschriften (ANRT), dat zich in 2018 bij de SCD voegde, digitaliseert onderzoek op vraag van de uitvoerders en de verschillende instellingen. Het atelier helpt onderzoekers onder meer hun projecten in te dienen bij het CollEx-Persée-initiatief en staat hen hierin bij, van een eerste oriëntatiegesprek tot de digitalisering en indiening van hun onderzoek. Met zijn ultramoderne technologie heeft het ANRT al meer dan drie miljoen pagina's gedigitaliseerd in zijn vijftienjarig bestaan als organisatie die zich inzet voor de digitalisering van het nationale erfgoed.

Lees meer

Deskundige begeleiding van promovendi

De SCD heeft jarenlange ervaring met het opleiden van promovendi binnen de wetenschappelijke en technische aspecten van onderzoek en dat op regionaal niveau. Hierbij slaat de SCD de handen in elkaar met andere Gemeenschappelijke documentatiediensten aan de universiteit van Artois, de ULCO en de UPHF en maakt de dienst optimaal gebruik van de gezamenlijke middelen die de Doctoral School, die voorheen verbonden was aan de ComUE Lille Nord de France, ter beschikking stelt. Promovendi krijgen toegang tot verschillende opleidingsmodules en seminaries en verkennen met het oog op een open wetenschap diverse aspecten van wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte neemt de SCD deel aan de wetenschappelijke organisatie van de conferentie die de Doctoral School jaarlijks bij de aanvang van het nieuwe academiejaar organiseert

3000000

de pages numérisées

30

projets accompagnés au montage en 2019

25

personnes travaillant au sein du département

503

doctorants formés en 2019